ขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน (ระยะที่ 2)

🛎เมืองแพร่ เมืองงาม🛎
🌽🌶🥒 ขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน (ระยะที่ 2) 🥕🧄🥬
🛑 วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ขับเคลื่อนกิจกรรม ” น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน (ระยะที่ 2) โดยได้ติดตามครัวเรือนนายวิทยา กันกา หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษแลได้นำผักมาแปรรูปและบริโภคในครัวเรือน
📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📱

(Visited 5 times, 1 visits today)