การประชุมเพื่อพิจารณาขออนุญาตจัดกิจกรรรมในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่

🛎เมืองแพร่ เมืองงาม🛎
📢การประชุมเพื่อพิจารณาขออนุญาตจัดกิจกรรรมในพื้นที่📢
🛑วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ มอบหมายนางชนากาณต์ คำโพธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาขออนุญาตจัดกิจกรรรมในพื้นที่ โดยมีนายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานประชุม
📍ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองแพร่ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่
📸📝 สพอ.เมืองแพร่ // จ.แพร่ //รายงาน 📱

(Visited 4 times, 1 visits today)