ประกาศอำเภอเมืองพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอเมืองพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) *ยกเลิก

ดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอเมืองพิจิตร เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศอำเภอเมืองพิจิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด

ยกเลิกประกาศโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ ๕ ส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลด