ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร ชั้น 1 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร 66000 เบอร์โทรศัพท์ 056613098

อีเมล์ cdd_maung@hotmail.com

(Visited 890 times, 1 visits today)