ดำเนินโครงการสตรีเมืองพิจิตรส่งเสริมการสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการฝึกอาชีพการทำไก่ฝอย ณ ศาลากลางบ้าน ม.3 ต.ปางทาง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตรร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ดำเนินโครงการสตรีเมืองพิจิตรส่งเสริมการสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการฝึกอาชีพการทำไก่ฝอย ณ ศาลากลางบ้าน ม.3 ต.ปางทาง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

(Visited 2 times, 1 visits today)