ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ บ้านดาน ม.2 ต.ไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ บ้านดาน ม.2 ต.ไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร

(Visited 13 times, 1 visits today)