การดำเนินโครงการสตรีเมืองพิจิตรส่งเสริมการสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการฝึกอาชีพการทำไก่ฝอย ณ ศูนย์ SML ม.7 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตรร่วมกับคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินโครงการสตรีเมืองพิจิตรส่งเสริมการสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาหาร โดยมีการฝึกอาชีพการทำไก่ฝอย ณ ศูนย์ SML ม.7 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

(Visited 1 times, 1 visits today)