ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านลำชะล่า หมู่ 2 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านลำชะล่า หมู่ 2 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรเพื่อบรรยายให้ความรู้ ดังนี้
1. นายณัฐวัฒน์ หนูวัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 บรรยายในหัวข้อ “การบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน”
2. นางมาลี พรหมมินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร บรรยายในหัวข้อ “10 ขั้นตอน กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
3. นายนฤชา แก้วกะโผะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร บรรยายในหัวข้อ “คัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และการจัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าฯ”
4. นายธวัชชัย บุญยืน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน”
(Visited 4 times, 1 visits today)