กลุ่มเป้าหมายกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 อำเภอเมืองพิจิตร เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการคัดเลือกระดับจังหวัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2564
นายสมจิตรมะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 อำเภอเมืองพิจิตร เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการคัดเลือกระดับจังหวัด ดังนี้
1.หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” (บ้านวัดหงษ์ ม.3 ต.ย่านยาว)
2.องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน(กลุ่มอาชีพบ้านวัดหงษ์)
3.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(นายสนอง ชุนแสง และและนางวสุรัตน์ วงษ์ชาลี)
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
(Visited 2 times, 1 visits today)