ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ณ บ้านบึงสีไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร

วันที่ 4 เมษายน 2564 นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายธวัชชัย บุญยืน และนางสาววิมล ม่วงแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ของนางชโนทัย มณีรอด ณ บ้านบึงสีไฟ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร

 

(Visited 6 times, 1 visits today)