สพอ.เมืองพิจิตร เริ่มแล้ว!!! การดำเนินการขุดพื้นที่ฯ โคก “หนอง นา โมเดล”

📍สพอ.เมืองพิจิตร เริ่มแล้ว! การดำเนินการขุดพื้นที่ฯ โคก “หนอง นา โมเดล” 📍
วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสมจิตร มะลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการดำเนินการขุดปรับพื้นที่ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ หมู่ 8 ต.ท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
(Visited 8 times, 1 visits today)