พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร

(Visited 6 times, 1 visits today)