การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นายไชยยา สมถวิล นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2564 การนี้ นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหัวดง ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

(Visited 5 times, 1 visits today)