นายสมจิตร มะลิลา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangphichit วันที่ 21 ต.ค. 2563

ประชุมหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนหัวหน้าคณะทำงานระดับอำเภอ

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายสมจิตร มะลิลา พัฒนาการอำเภอเมื [...]