พช.เมืองนครพนม ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เพิ่มพลังใจเยาวชนเมืองศรีโคตรบูรณ์”

พช.เมืองนครพนม ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองนครพนม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พช.เมืองนครพนม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองนครพนม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พช.เมืองนครพนม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองนครพนม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พช.เมืองนครพนม ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองนครพนม ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) บ้านท่าค้อ

พช.เมืองนครพนม ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่น [...]
อ่านเพิ่มเติม