ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางอนงค์ คำซาว ม.4 ต.ท่าค้อ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. พช.เมืองนครพนม โดยน [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองนครพนม ดำเนินการประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2565 ระดับอำเภอ

พช.เมืองนครพนม ดำเนินการประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและร [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองนครพนม ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.เมืองนครพนม ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ติดตามสนับสนุนการดำเ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

พช.เมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บำ [...]
อ่านเพิ่มเติม