พช.เมืองนครพนม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่ด่านตรวจ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่

พช.เมืองนครพนม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองนครพนม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานที่ด่านตรวจ 7 วันอันตราย เทศการปีใหม่

พช.เมืองนครพนม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองนครพนม ร่วมประกาศเจตนารมณ์​ในการต่อต้านทุจริต​ กรมการพัฒนาชุมชน​ ประจำปี​งบประมาณ​ พ.ศ.2566

พช.เมืองนครพนม ร่วมประกาศเจตนารมณ์​ในการต่อต้านทุจริต​ [...]
อ่านเพิ่มเติม

พช.เมืองนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

พช.เมืองนครพนม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูลค [...]
อ่านเพิ่มเติม

ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พช.เมืองนครพนม ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิ [...]
อ่านเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 และกิจกรรมวันดินโลก

อำเภอเมืองนครพนม จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพร [...]
อ่านเพิ่มเติม

ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงนางอนงค์ คำซาว ม.4 ต.ท่าค้อ

พช.เมืองนครพนม โดยนายศักดิ์ชัย อามาตย์สมบัติ พัฒนาการอำ [...]
อ่านเพิ่มเติม