สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมืองนครพนม
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนพม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนม  48000 เบอร์โทรศัพท์ 042514096
FAX 042514096
อีเมล์ muang1@hotmail.com

(Visited 2,747 times, 1 visits today)