ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

เข้าชม 9 ครั้ง

💓สุขที่สุด😍เมืองนครพนม💓

📣📣 พช.เมืองนครพนม : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

👉วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. บ้านหัวโพน ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

📮📮นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม มอบหมายให้นางสาวกวิสรา โสดา พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนาทราย ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนและความต้องการด้านอาชีพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ครัวเรือนนายสมาน วงค์ไชยา บ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือน โดยรวบรวมข้อมูลรายงานจังหวัดต่อไป

🏆🏆Change for Good🏆🏆…

(Visited 9 times, 1 visits today)