ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

เข้าชม 9 ครั้ง

💓สุขที่สุด😍เมืองนครพนม💓

📣📣 พช.เมืองนครพนม : ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

👉วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

📮📮นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม มอบหมายให้นางภัทรานิษฐ์ คำสร้าง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านผึ้ง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนและความต้องการด้านอาชีพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อนำข้อมูลรายงานจังหวัดต่อไป

🏆🏆Change for Good🏆🏆…

(Visited 9 times, 1 visits today)