ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

เข้าชม 6 ครั้ง

💓สุขที่สุด😍เมืองนครพนม💓

📣📣 พช.เมืองนครพนม : ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

👉วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม

📮📮นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนมเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนมได้ชี้แจงข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ การประชาสัมพันธ์การปลูกผักสวนครัว การปลูกต้นไม้ยืนต้น การดำเนินการTo Be No.1 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันระดับภาค

🏆🏆Change for Good🏆🏆..

(Visited 6 times, 1 visits today)