พช.เมืองนครพนม : ร่วมประเมินผู้ใหญ่บ้าน กรณีดำรงตำแหน่งครบสี่ปี

เข้าชม 24 ครั้ง

💓สุขที่สุด😍เมืองนครพนม💓

📣📣 พช.เมืองนครพนม : ร่วมประเมินผู้ใหญ่บ้าน กรณีดำรงตำแหน่งครบสี่ปี

👉วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บ้านวังไฮ. ม.3. ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

📮📮นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม มอบหมายให้นายสนิท แสงสว่าง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลคำเตย ลงพื้นที่บ้านวังไฮ. ม.3. ตำบลคำเตย เพื่อร่วมประเมินผู้ใหญ่บ้าน กรณีดำรงตำแหน่งครบสี่ปี โดยมีนายนพดล พลซื่อ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธาน และมีปลัดอำเภอประจำตำบลคำเตยเข้าร่วม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามสถานะการป้องกันโรคโควิด โดยจัดระเบียบเว้นระยะห่างการนั่ง 1 เมตร และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าที่ประชุมทุกคน

🏆🏆Change for Good🏆🏆

(Visited 24 times, 1 visits today)