พช.เมืองนครพนม : ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “เมืองนครพนมมีรัก ปลูกผักกินเอง” ระดับตำบล

เข้าชม 13 ครั้ง

💓สุขที่สุด😍เมืองนครพนม💓

📣📣 พช.เมืองนครพนม : ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “เมืองนครพนมมีรัก ปลูกผักกินเอง” ระดับตำบล

👉วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

📮📮นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม มอบหมายให้นางสุรนันท์ เหมะธุลิน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าค้อ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จากนั้นได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติการ 90 วัน QUICK WIN “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยครัวเรือนละ 5 ชนิด พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือนและเป็นทางออกรอดสถานการณ์วิกฤติ Covid 19

🏆🏆Change for Good🏆🏆…

(Visited 13 times, 1 visits today)