พช.เมืองนครพนม : ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “เมืองนครพนมมีรัก ปลูกผักกินเอง” ระดับตำบล

เข้าชม 9 ครั้ง

💓สุขที่สุด😍เมืองนครพนม💓

📣📣 พช.เมืองนครพนม : ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “เมืองนครพนมมีรัก ปลูกผักกินเอง” ระดับตำบล

👉วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการกำนัน ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

📮📮นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม มอบหมายให้นายประโมทย์ รูปคม พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลอาจสามารถ ทำกิจกรรม “เมืองนครพนมมีรัก ปลูกผักกินเอง” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยร่วมกันปลูกผักสวนครัว จำนวน 13 ชนิด ประกอบด้วย มะนาว พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู มะเขือพวง มะเขือยาว มะเขือเปาะ กะเพรา แมงลัก โหระพา ลิ้นจี่ กล้วยหอมทอง กล้วยนำ้หว้ามี โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ สตรี ตำบลอาจสามารถ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

พช.ได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติการ 90 วัน QUICK WIN “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยครัวเรือนละ 5 ชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นทางออกรอดสถานการณ์วิกฤติ Covid 19

🏆🏆Change for Good🏆🏆…

(Visited 9 times, 1 visits today)