พช.เมืองนครพนม : ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “เมืองนครพนมมีรัก ปลูกผักกินเอง” ระดับตำบล

เข้าชม 14 ครั้ง

💓สุขที่สุด😍เมืองนครพนม💓

📣📣 พช.เมืองนครพนม : ปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน “เมืองนครพนมมีรัก ปลูกผักกินเอง” ระดับตำบล

👉วันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 17 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

📮📮นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม มอบหมายให้นางภัทรานิษฐ์ คำสร้าง พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบ้านผึ้ง พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน ทำกิจกรรม “เมืองนครพนมมีรัก ปลูกผักกินเอง” ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านนาโพธิ์ หมู่ 17 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยร่วมกันปลูกผักสวนครัว จำนวน 10 ชนิด ประกอบด้วย ผักบุ้งจีน ขึ้นฉ่าย แมงลัก กระเพรา ตะไคร้ ต้นหอม มะเขือพวง สะระแหน่ ผักชีฝรั่ง ผักแพว โดยมีกำนันตำบลบ้านผึ้ง และผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านผึ้ง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

พช.ได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมปฏิบัติการ 90 วัน QUICK WIN “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยครัวเรือนละ 5 ชนิด เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นทางออกรอดสถานการณ์วิกฤติ Covid 19

🏆🏆Change for Good🏆🏆……

(Visited 14 times, 1 visits today)