📢📢พช.เมืองนครพนม-ติดตามการดำเนินงาน กข.คข. ตำบลท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

เข้าชม 13 ครั้ง

💓สุขที่สุด📍เมืองนครพนม💓

📢📢พช.เมืองนครพนม-ติดตามการดำเนินงาน กข.คข. ตำบลท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม

วันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลท่าค้อ. อ.เมือง จ.นครพนม

📣📣นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม มอบหมายให้นางสุรนันท์ เหมะธุลิน พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลท่าค้อ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ ที่ทำการกำนันตำบลท่าค่อ บ้านนาหลวง ม.12 ต.ท่าค้อ

🏆🏆Change for good 🏆🏆

(Visited 13 times, 1 visits today)