พช.เมืองพังงา ดำเนินการปลูกต้นกล้ากองทุนแม่ต้นใหม่ ณ บ้านโรงกลวง ม.8 ต.นบปริง

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲
📒 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
เวลา 9.00 น. นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองพังงาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงาดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่บ้านโรงกลวง หมู่ที่ 8 ตำบลนบปริง โดยมีประเด็นเนื้อหา ดังนี้
🏝การตั้งปณิธานความดี
🏝สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน
🏝แนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินตาม 10 ขั้นตอน
🏝การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการคัดเลือกคณะกรรมการ
🏝การประเมินศักยภาพของหมู่บ้านต้นกล้า 12 ตัวชี้วัด
🏠 ณ ศาลาอเนกประะสงค์บ้านโรงกลวง หมู่ที่ 8 ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 14 times, 1 visits today)