เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ จังหวัดพังงา และรับมอบเช็คเงินสด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲
วันที่ 15 กันยายน 2564
เวลา 10.30 น. นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วยนายทรงยศ นาคฤทธิ์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองพังงา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ จังหวัดพังงา และรับมอบเช็คเงินสด ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชน “ฟ้าทะลายโจร ปลูกเดือนแม่ เก็บเดือนพ่อ”
🌟 โดยมีนายชัยรัตน์ ปราบปรี ผู้แทน ป.ป.ส. ภาค 8 เป็นผู้มอบเช็คเงินสด
ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

(Visited 8 times, 1 visits today)