ร่วมให้กำลังใจแก่นางเสมอใจ สุขารมณ์ ครัวเรือนต้นแบบด้านการปลูกพืชผักสวนครัว

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲
✏️ วันที่ 16 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น. นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ พัฒนาการอำเภอเมืองพังงา ร่วมให้กำลังใจแก่นางเสมอใจ สุขารมณ์ ครัวเรือนต้นแบบด้านการปลูกพืชผักสวนครัว ในการนำเสนอผลงานเชิงนวัตกรรมด้านอาหาร ตามโครงการ “ขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารรอบ 2 และโครงการ “พังงาเมืองแห่งความสุข รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ ได้แก่ มังกระชาย น้ำกระชาย น้ำผัก น้ำไมยราพ น้ำพริกกระชาย เป็นต้น
❤️ ทั้งนี้นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวศริญญา ใจเย็น ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธาน
🏠 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

(Visited 4 times, 1 visits today)