ให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲
📒 วันที่ 25 มกราคม 2564
เวลา 10.00 น.
นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองพังงา มอบหมายให้นายวัชรากร สารพรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ให้บริการให้คำปรึกษาแก่ผู้มาติดต่อเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางการกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
🏡 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา

(Visited 6 times, 1 visits today)