ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

🌲 พังงาเมืองสวยในหุบเขา@สุขจริงสุขจังที่พังงา 🌲
📒 วันที่ 26 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น.
นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
📝 โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบข้อสั่งการและแนวทางการปฎิบัติงานสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
🏠 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา
📷 ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา

(Visited 5 times, 1 visits today)