ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangphangnga วันที่

ให้บริการให้คำปรึกษาแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่กู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และต้องการปรับโครงสร้างหนี้,พักชำระหนี้กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangphangnga วันที่ 06 ธ.ค. 2562

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2551

คลิกที่นี่ “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านว่าด้วยการจั [...]