นางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองพังงาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangphangnga วันที่ 06 ธ.ค. 2562

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2551

คลิกที่นี่ “ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านว่าด้วยการจั [...]