🔸พช.เมืองปทุมธานี“ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน”🔸

เข้าชม 13 ครั้ง

🔸พช.เมืองปทุมธานี“ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน”🔸
◾️๒๓ มิถุนายน เวลา ๐๙.๐๐ น.
◾️นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดินอำเภอเมืองปทุมธานี เพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองปทุมธานี ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน และชี้แจงการนำนโยบายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เรื่องการเพิ่มทุนศรัทธากองทุนละ ๙๙๙ บาท สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
◾️ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี อ. เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 13 times, 1 visits today)