อำเภอเมืองปทุมธานีร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ

เข้าชม 8 ครั้ง

อำเภอเมืองปทุมธานีร่วมใจประดิษฐ์ผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติฯ
◾️๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
◾️นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยนางวิภาวี นิยมสมิต นำข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม
◾️ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี อ. เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 8 times, 1 visits today)