พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕”

เข้าชม 12 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕”
◾๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
◾นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี และข้าราชการในสังกัด
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการ
การทำงานประจำเดือนพฤษภาคม และติดตามงานในระดับพื้นที่
◾ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี

(Visited 12 times, 1 visits today)