พช.เมืองปทุมธานี “ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสตรีบ้านบางนางบุญ”

เข้าชม 17 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสตรีบ้านบางนางบุญ”
◾๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
◾นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพสตรี บ้านบางนางบุญ ม.๔ ต.บางขะแยง
◾กลุ่มสตรี ต.บางขะแยง รวมตัวกันเพื่อฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้แก่สมาชิก โดยเน้นอาชีพที่สามารถทำเงินได้ง่ายและรวดเร็ว
เช่น การทอดกล้วยแขก การทำขิงดอง เป็นต้น
◾ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.๔ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 17 times, 1 visits today)