พช.เมืองปทุมธานี “ผู้ว่าฯ เมืองปทุมธานี มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ แก่น้องๆผู้ยากไร้ “

เข้าชม 8 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ผู้ว่าฯ เมืองปทุมธานี มอบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ แก่น้องๆผู้ยากไร้ ”
▪️ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ : เวลา ๐๙.๐๐ น.
▪️ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แก่น้องๆอายุไม่เกิน ๖ ปี ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน ๑๐ ทุนๆละ ๑,๕๐๐ บาท
▪️ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 8 times, 1 visits today)