พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางกะดี”

เข้าชม 3 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางกะดี”
๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ที่ทำการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 3 times, 1 visits today)