พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางขะแยง”

เข้าชม 5 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.บางขะแยง”
๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 5 times, 1 visits today)