พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.หลักหก”

เข้าชม 11 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ต.หลักหก”
๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ โรงเรียนสุลักขณะ ม.๖ ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 11 times, 1 visits today)