พช.เมืองปทุมธานี ร่วมกับผู้นำองค์กร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีไทย “รามัญ” จังหวัดปทุมธานี

เข้าชม 5 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี ร่วมกับผู้นำองค์กร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีไทย “รามัญ” จังหวัดปทุมธานี
๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๓๐ น.
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการทำบุญตักบาตร สืบสานวิถีไทย “รามัญ”
โดยนางวิภาวี นิยมสมิต พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองปทุมธานี
ผู้นำกลุ่มองค์กร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามร่วมกัน
ทั้งนี้กิจกรรมทำบุญตักบาตรฯดังกล่าว จะจัดขึ้นทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
ณ บริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอเมืองปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 5 times, 1 visits today)