พช.เมืองปทุมธานี เข้าร่วม “วันเชิดชูเกียรติคนปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๔”

เข้าชม 8 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี เข้าร่วม “วันเชิดชูเกียรติคนปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๔”
๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สพอ.เมืองปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๔
โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้นำ (อช.)
ชายดีเด่น และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ณ ศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 8 times, 1 visits today)