พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมติดตามการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.”

เข้าชม 5 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ประชุมติดตามการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.”
๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
สพอ.เมืองปทุมธานี เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ,)
และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี ๒๕๖๔ โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 5 times, 1 visits today)