พช.เมืองปทุมธานี “ร่วมกิจกรรมอำเภอสร้างสุขผ่านวิกฤติโควิด-19”

เข้าชม 2 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ร่วมกิจกรรมอำเภอสร้างสุขผ่านวิกฤติโควิด-19”
๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ร่วมเตรียมอาหารแจกจ่ายประชาชนในกิจกรรมอำเภอสร้างสุข
ขอเป็นกำลังใจ ด้วยพลังที่เข้มแข็ง
ให้ชาวปทุมธานี ผ่านวิกฤตินี้ ไปด้วยกัน
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 2 times, 1 visits today)