พช.เมืองปทุมธานี “ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมวันที่ ๔”

เข้าชม 1 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมวันที่ ๔”
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมประชาคมตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
การเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และการจัดทำแผนความต้องการระดับอำเภอเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนความต้องการพัฒนาอำเภอ ตำบล/หมู่บ้าน” เป็นวันที่ ๔
ณ หอประชุมอำเภอเมืองปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 1 times, 1 visits today)