พช.เมืองปทุมธานี “ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมวันที่ ๓”

เข้าชม 2 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมวันที่ ๓”
๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเมืองปทุมธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมประชาคมตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และการจัดทำแผนความต้องการระดับอำเภอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับ
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในหัวเรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนความต้องการพัฒนาอำเภอ ตำบล/หมู่บ้าน”
เป็นวันที่ ๓
ณ หอประชุมอำเภอเมืองปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 2 times, 1 visits today)