พช.เมืองปทุมธานี “ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุม”

เข้าชม 4 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุม”
๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองประทุมธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมประชาคมตามโครงการพัฒนา
ศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และการจัดทำแผนความต้องการระดับอำเภอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนความต้องการพัฒนาอำเภอ ตำบล/หมู่บ้าน”
ณ หอประชุมอำเภอเมืองปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 4 times, 1 visits today)