พช.เมืองปทุมธานี “ติดตามอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)”

เข้าชม 6 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ติดตามอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)”
๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
สพอ.เมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๔
ณ บ้านคลองรังสิตฝั่งเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 6 times, 1 visits today)