พช.เมืองปทุมธานี “ผนึกกำลัง บวร.”

เข้าชม 8 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “ผนึกกำลัง บวร.”
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๙ น.
นางวิภาวี นิยมสมิต พัฒนาการอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมหารือเตรียมความพร้อมโครงการ”โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวทาง โคก หนอง นา โมเดล ร่วมด้วย ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นักวิชาการ และนายอดุลย์ วิเชียรชัย
เจ้าของแปลง CLM จาก อ. คลองหลวง ร่วมหารือ
ณ วัดเกาะเกรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 8 times, 1 visits today)