พช.เมืองปทุมธานี ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เข้าชม 4 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นางวิภาวี นิยมสมิต พอ.เมืองปทุมธานีและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประชุมข้าราชการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเพื่อปรับแผนการปฏิบัติงานในไตรมาส ๔/๒๕๖๔
ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 4 times, 1 visits today)