พช.เมืองปทุมธานี “จัดทำแผนติดตามลูกหนี้สตรี”

เข้าชม 7 ครั้ง

พช.เมืองปทุมธานี “จัดทำแผนติดตามลูกหนี้สตรี”
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐:๐๐น.
สพอ.เมืองปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ตำบลบางพูน และจัดทำแผนติดตามลูกหนี้กองทุนฯ
ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

@ปทุมธานีถิ่นบัวหลวง

(Visited 7 times, 1 visits today)